Naar aanleiding van de sterfdag van Ing. Helmut Pilhar


In het licht van dit dramatische nieuws willen we onze dankbaarheid uitspreken aan Helmut Pilhar voor zijn vele jaren werk in het verspreiden van de Germanische Heilkunde.

Hoewel de relatie met Helmut turbulent en ongelukkig is geweest in de periode na Dr. Hamer's vertrek, zullen we de goede tijden koesteren; en moge de energie van warme waardering van ons hem bereiken, waar hij ook is.
Een omhelzing, Helmut.

Bona Hamer

Beste vrienden van de Germanische Heilkunde!

We zijn diep bedroefd te moeten vernemen dat Helmut Pilhar op 31 augustus 2022 is overleden. Lange tijd verleende hij waardevolle diensten voor de Germanische Heilkunde en bracht de ontdekking van Dr. Hamer onder de aandacht van veel mensen, ondanks enorme weerstand. Daarvoor verdient hij ons respect.

We betreuren zijn vroege dood ten zeerste, ons medeleven gaat uit naar zijn familie.

Werkgroep Germanische Heilkunde

ARCHIEF - 2022
31/08 - Sterfdag Helmut Pilhar
De pagina is onder constructie