Verklaring betreffende de bevestiging van de universiteit van Trnava

over de verificatie van de Nieuwe Geneeskunde van 11/09/98

 

Sinds 11 september 1998 is de verificatie van de NIEUWE GENEESKUNDE, die op 8 en 9 september plaatsvond, officieel bevestigd door de Universiteit van Trnava (Tyrnau).

Dit document werd ondertekend door de prorector (wiskundige), de decaan (oncoloog) en de voorzitter van de wetenschappelijke commissie, professor in de psychiatrie.

Er kan dus geen twijfel bestaan over de bekwaamheid van de ondertekenaars.

De universiteiten in West-Europa - vooral de Universiteit van Tübingen - hebben 17 jaar lang steevast geweigerd zo'n aangeboden wetenschappelijke toetsing uit te voeren.

Hoewel in de afgelopen jaren al vele artsen de verificatie van deze natuurwetten van de NIEUWE GENEESKUNDE hebben uitgevoerd in 26 openbare verificatieconferenties, waarbij ook steeds alle gevallen exact juist waren, werden deze documenten (zelfs notariële) niet erkend. Altijd en overal werd "betoogd" dat zolang dit onderzoek niet officieel door een universiteit werd uitgevoerd, het niet telde - en zolang dat niet gebeurde, werd de schoolgeneeskunde "erkend".

De NIEUWE GENEESKUNDE, die bestaat uit 5 biologische natuurwetten - zonder bijkomende hypothesen - en voor zowel mens, dier als plant overeenkomstig toegepast kan worden, is zo duidelijk en logisch samenhangend dat men ze, zoals men kan zien, op zijn minst gemakkelijk eerlijk en gewetensvol steeds had kunnen verifiëren, en natuurlijk had moeten verifiëren als men dat maar had willen doen.

Karaktermoord, mediacampagne en media-hetzes of beroepsverbod, evenals diverse moordpogingen en dreigende gedwongen psychiatrische behandeling (wegens verlies van realiteitszin), tot gevangenisstraf aan toe (wegens driemaal gratis informeren over de NIEUWE GENEESKUNDE (hiervoor zat ik meer dan 1 jaar in de gevangenis]) zijn geen alternatief voor de wetenschappelijke argumenten om een wetenschappelijke tegenstander te kunnen weerleggen. Was de onderdrukking van kennis - zoals men nu kan zien - niet alleen maar een uiting van puur geweld om de macht en de gevestigde belangen van de oude geneeskunde te handhaven?

De NIEUWE GENEESKUNDE is de GENEESKUNDE van de toekomst.

Het verder voorkomen ervan maakt de misdaad tegen de menselijkheid elke dag nog groter!

Officiële statistieken, zoals die van het Duitse Centrum voor Kankeronderzoek in Heidelberg, tonen herhaaldelijk aan dat slechts heel weinig van de met conventionele chemotherapie behandelde patiënten na 5 jaar nog in leven zijn.

Het Openbaar Ministerie in Wiener Neustadt moest daarentegen toegeven dat van de 6.500 patiëntenadressen die bij de huiszoeking in het "Centrum voor Nieuwe Geneeskunde" in Burgau in beslag genomen waren (de meeste van hen patiënten met vergevorderde kanker) er na 4 tot 5 jaar nog meer dan 6.000 in leven waren (meer dan 90%).

Nu is aan de eis (verificatie door een universiteit) voldaan. Nu hebben de patiënten er recht op dat er eindelijk een einde komt aan de gruwelijkste en ergste misdaad in de geschiedenis van de mensheid en dat allen evenveel kans krijgen om officieel gezond te worden volgens de 5 Biologische Natuurwetten van de NIEUWE GENEESKUNDE.

Daartoe roep ik alle eerlijke mensen op en vraag om jullie hulp.

Dr. med. Ryke Geerd Hamer
(Unterschrift)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertaling: Nederlandse werkgroep