Belangrijke inleidende informatie

Ons onderwijsprogramma is gericht op mensen die voor zichzelf en hun familie de Germanische Heilkunde willen leren. Wij richten ons uitdrukkelijk niet tot mensen die hun vaktherapeutische activiteit willen opsmukken met nog een "uithangbord". Wij richten ons dus uitdrukkelijk niet tot therapeutische beoefenaars, vooral niet diegenen die hun praktijk buiten de conventionele  geneeskunde uitoefenen.

Onze doelgroep is het gezin.

De Germanische Heilkunde bestaat buiten het complex van wat tegenwoordig misleidend "evidence-based medicine" genoemd wordt, de allopathische geneeskunde en de nauw verwante "complementaire geneeskunde". 

Vermenging van de Germanische Heilkunde met om het even welke zogenaamde alternatieve therapie (dwz complementaire geneeskunde) leidt tot uitsluiting van ons onderwijsprogramma, omdat de complementaire geneeskunde in wezen alleen als aanvulling op de conventionele allopathische geneeskunde wordt opgevat en beoefend. 

Beide zijn gebaseerd op dezelfde dogma's en de daaruit voortvloeiende strijdideeën (strijd tegen de zogenaamde ziekte of symptomen). Die twee zijn wederzijds van elkaar afhankelijk. Het huidige systeem blijft dus "gevoed" worden.

 

Is het voor ons leven als mensen en ons voortbestaan als menselijke soort, belangrijk om een uitgebreide kennis van de Germanische Heilkunde te hebben?

Ewa Leimer

De ontdekking van Dr. Hamer is onovertroffen in de geschiedenis van de mensheid. Het is de belangrijkste en gewichtigste ontdekking van de moderne tijd en ook van vorige tijden. Het gaat om het leven van de mens in wisselwerking met alle andere levende wezens. Het is zo samenhangend en duidelijk in zichzelf, dat het geen toevoegingen nodig heeft, dat het door toevoegingen juist zijn kracht van betekenis kan verliezen. In het gunstigste geval kunnen in de toekomst, wanneer de Germanische Heilkunde wereldwijd erkend wordt in plaats van de huidige vermeende "medische wetenschap", verdere ontdekkingen gedaan worden binnen het systeem van de Germanische Heilkunde, wanneer de mensheid de essentie van deze ontdekking begrepen heeft. In de geschiedenis van de ontdekkingen is er niets vergelijkbaars revolutionair ...

Om deze kostbare ontdekking vandaag als hulp voor zichzelf te kunnen ervaren, d.w.z. om de door Dr. Hamer ontdekte verbanden bewust in zichzelf te ervaren, moet men ze begrijpen. Ja, men moet het tot zich laten doordringen. Een andere manier is er eenvoudigweg niet! Maar alle mensen kunnen dit pad van ervaring op gaan. 

Ikzelf bewandel dit pad al 30 jaar en heb geen medisch "advies" of medische "hulp" van buitenaf meer nodig.

Want het bijzondere van de Germaanse is, dat als wij het begrijpen en de natuurwetten volgen, wij geen therapeut nodig hebben, want ons lichaam voert zelf "therapieën" uit....

Slechts zelden is klinische hulp nodig: Dr. Hamer spreekt van ongeveer 5% van alle gevallen. In de rest van de gevallen "verschaft" het lichaam de hulp zelf. Deze 5% hebben echter zogenaamde klinische hulp nodig, omdat de opeenhoping van conflictmassa "buitensporig" is, d.w.z. zeer groot en/of het zinvolle biologische speciale programma "uit de hand gelopen" is. Tegenwoordig kan men echter helaas niet rekenen op adequate klinische hulp, omdat er geen kliniek is die het is toegestaan rekening te houden met de verbanden die Dr. Hamer ontdekt heeft in de "hulpmaatregelen".

Als men doorgedrongen is in de Germanische Heilkunde, dan begrijpt men ook dat het merendeel van de "zieke" patiënten reeds in de vagotone fase verkeert. Het beslissende keerpunt van het Zinvol Biologisch Speciaal Programma, de zogenaamde Conflictolyse, is dus reeds bereikt.

Aan het begin van het Zinvolle Biologische Speciale Programma met een zeer acute dramatische conflictshock, die geïsoleerd beleefd wordt, worden alle "therapeutische" biologische preparaten voor de "genezing" al "uitgevoerd" in het lichaam....  In zo'n geval is het voldoende om geduldig, met begrip en wijs gedrag jegens zichzelf, de nu komende fasen te doorlopen zonder het lichaam te storen in het voltooien van zijn werk.

Zelfs als het conflict nog actief is, hebben het begrip omtrent de verbanden nodig om het conflict (DHS) samen met zijn sporen te vinden en de activiteit van het conflict met succes te beëindigen. Geen therapeut ter wereld kan uw conflicten beter te weten komen dan u zelf, want niemand kent u beter. Niemand anders "is in u". Nog afgezien van het feit dat wij onszelf het beste tijdens de actieve fase (ca-fase) moeten voorbereiden op de verschijnselen van de genezingsfase (pcl-fase). Dat kan ook niemand anders voor ons doen.

En verder zijn er ook bepaalde conflicten waarvan de activiteit onder geen beding mag worden stopgezet, als men kan inschatten dat er in de loop van de epi-crisis een vroegtijdige dood kan vallen.

Een deelnemer aan een seminar (arts) zei eens:

Nu weet ik het: ik leer de Germaanse niet voor "iemand anders", maar voor mezelf.

Ja, dat is precies wat er bedoeld wordt!

Daarom moet iedereen voor zichzelf (samen met zijn gezin) in detail weten wat er in zijn lichaam gebeurt ..... 

Misschien begrijpt u nu beter waarom het niet ons doel is om therapeuten op te leiden voor welke patiënten dan ook, of om therapieën op anderen uit te voeren, maar uitsluitend om de mensen eerlijk en grondig de Germaanse te leren, zodat zij het zelf kunnen toepassen.

Of het woord "patiënt" nog gepast is in de Germanische Heilkunde valt nog te bezien. Ik denk dat deze term in de toekomst zal blijven bestaan. Immers, het woord "patiënt" beschrijft iemand die geduldig is (patiens = geduldig, volhardend). En dit is een zeer belangrijke kwaliteit om te hebben in de loop van een Zinvol Biologisch Speciaal Programma (SBS): Wij moeten geduldig, zonder paniek, maar met begrip en vooruitziende blik, de symptomen van het SBS doorlopen en verstandig reageren op de behoeften van ons lichaam. Daartoe hebben wij een vriendelijke omgeving nodig, die ook de verbanden kent. Iedereen die de Germanische Heilkunde werkelijk begrepen heeft en haar dagelijks beleeft in de context van het gezin, weet dat niemand door een derde "genezen" kan worden. De actieve deelname van de "patiënt" aan het psycho-biologische proces dat zich in zijn eigen lichaam afspeelt, is onontbeerlijk.

Een belangrijke voorwaarde voor een optimaal verloop van een SBS, dat tegenwoordig een ziekte wordt genoemd, is dat wij niet in paniek raken bij de symptomen en dus niet een nieuwe SBS “opstarten”. Aangezien deze nieuwe SBS’en, die door paniek veroorzaakt worden, moeilijk te stoppen zijn.

De getroffene kan bijvoorbeeld door de bijkomende SBS’en in een vicieuze cirkel terechtkomen. Er komen dan nieuwe symptomen bij die niet in de primaire SBS geclassificeerd kunnen worden. Zulke typische secundaire conflicten komen voort uit gewaarwordingen zoals angst voor de dood of een vermeende aanval wegens een komende operatie, angst om zijn broodwinning te verliezen of het gevoel visueel verminkt te zijn en vele andere.

Inzicht in de processen die zich in het levende lichaam afspelen geeft ons het nodige vertrouwen in de natuur en innerlijke sereniteit. Alleen in deze toestand kan de mens evenwichtige beslissingen nemen.

Proberen deze kennis opnieuw te leren op het moment dat het lichaam geteisterd wordt door symptomen of de persoon een "dreigend" klinkende diagnose en prognose heeft gekregen, of er al een verminkende operatie, en/of chemo-"therapie" is uitgevoerd, is een moeilijke en meestal onmogelijke taak.

Daarom nodigen wij alle mensen uit om met de studie van de Germanische Heilkunde te beginnen voordat er symptomen optreden of zelfs voordat de dokter een "kwaadaardige" diagnose of prognose stelt.


We leren voor ons zelf

Vertaling: Nederlandse werkgroep