Congressen: Alternatieve manieren...

Verzoek

Hallo team van Germanische Heilkunde,                                    

Ik vind het werk rond het thema Germanische Heilkunde een belangrijk onderwerp in de huidige wereld en wil daarom graag deze kennis en deze vorm van heling verspreiden.

In de komende weken organiseer ik mijn online congres over ["....."] en zou ik graag een deskundige hierover willen interviewen. Het congres is gepland voor februari.

In het online congres komen 30 onderwerpen aan bod en voor elk onderwerp heb ik maar één expert, dus het onderwerp Germanische Heilkunde is een belangrijke bijdrage hierin.

Mijn naam is [....] Mijn man en ik hebben [...] Sindsdien heb ik diverse seminars gevolgd, zoals een cursus homeopathie voor dieren, maar ook voor mensen en een cursus van Ström, me beziggehouden met natuurgeneeskunde en andere mogelijkheden van zelfgenezing en wil deze kennis graag voor mezelf uitbreiden en met anderen delen.

Met mijn congres wil ik laten zien dat er mogelijkheden van heling zijn die dieper in het helingsproces doordringen. Het gaat mij erom mensen aan te moedigen zelf hun helende potentieel te ontdekken en daarvoor verschillende mogelijkheden aan te reiken.

Het doel van dit online congres is om deskundigen uit verschillende vakgebieden te interviewen om de deelnemers te motiveren zelfstandig te zoeken naar oplossingen en methoden om hun eigen helende potentieel te realiseren. Met dit congres krijgen ze verschillende suggesties om hun heling beter en duurzamer te hervinden. Zo kunnen ze leren van de juiste deskundigen en de juiste stappen zetten om verder te komen.

Meer details over mijn online congres en geselecteerde sprekers zijn te vinden op de website [https://...], die echter momenteel in aanbouw is. Ik verwacht een deelnemersaantal van 10.000 bezoekers.

Ik zou me zeer verheugen op een toezegging en op een gezamenlijk interview over het onderwerp Germanische Heilkunde.
Met vriendelijke groet [...]

Antwoord

Beste mevrouw [...],

hartelijk dank dat u ons heeft aangeschreven. We zijn blij dat u de originele website van Dr. Hamer heeft gevonden. Om redenen die u kunt zien op de website, zullen wij niet aanwezig zijn op uw congres. Kijk hier voor meer informatie (alleen in het Duits):

https://nl.germanische-heilkunde-dr-hamer.com/hilfe/germanische-heilkunde-vermitteln
https://nl.germanische-heilkunde-dr-hamer.com/bildungsprogramm/bp-information

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Germanische Heilkunde

Verzoek

Geacht team van Germanische Heilkunde,
hartelijk dank voor het antwoord, ook al wil niemand op mijn congres spreken, ik zou graag toestemming hebben om Germanische Heilkunde als zelfheling aan te kaarten en wellicht zou ik een boekentip kunnen geven, ["De..."].
Mocht dit ongewenst zijn, dan ontvang ik graag een reactie, waarvoor dank.
Vriendelijke groeten [...]

Antwoord

Beste mevrouw [...],

we zijn blij dat u deze vraag stelt en ons informeert over uw voornemen, want de meeste mensen vragen het niet.

De reductie van de Germanische Heilkunde tot geneeskunde of 5BN (zoals de Vijf Biologische Natuurwetten vaak worden afgekort door de "alternatieven") is niet onze zaak, integendeel, we willen er de grootste afstand van bewaren.

We kennen het boek dat ze willen noemen niet, dus we kunnen er niets over zeggen. De titel geeft echter al aan dat de Germanische Heilkunde weer wordt teruggebracht tot 5BN. We kennen de rovers en vervalsers van de Germanische Heilkunde, (Duits) die boeken van Dr. Hamer herdrukken, vervalsen en hem zelfs willen schofferen. Wij willen ook in de toekomst niets met hen te maken hebben.

Met de Germanische Heilkunde zullen alle zogenaamde alternatieve therapieën overbodig worden. Is dat wat u daadwerkelijk wilt? Dan zou uw congres als het ware achterhaald zijn. De reductie en vermenging van de Germanische Heilkunde is een groot gevaar.... U kunt erover lezen op onze website onder "Onderwijsprogramma".

Als u op uw congres de Germanische wilt behandelen, zou u verantwoord moeten zeggen: " Leer Germanische Heilkunde, want dan bent u onafhankelijk van alle aangeboden "therapieën", want die zijn niet nodig."

De Germanische is geen alternatieve therapie! Het heeft niets te maken met de "richtingen" die tegenwoordig in de mode zijn geraakt naast de schoolgeneeskunde. Ze zijn allemaal gebaseerd op dezelfde fouten of hypothesen en hebben zelfs meer hypothesen dan de schoolgeneeskunde.

Zie dit korte fragment van een live radio-interview met Dr. Hamer: https://vimeo.com/689858213

Heb begrip voor onze strikte afbakening. We weten dat dit niet erg populair is, maar het gaat ons ook niet om populisme. Het gaat ons om de zuiverheid van de Germanische Heilkunde, waarvoor Dr. Hamer zijn leven lang werd vervolgd en waarvoor hij vocht. Ons doel is onafhankelijkheid (ook van therapeuten) en soevereiniteit, en daarom zien we onszelf niet als zogenaamde "deskundigen". Wij vragen u om op uw congres de Germanische Heilkunde niet in een rijtje van de zogenaamde alternatieve therapieën op te nemen.

Om het woord over de Germanische Heilkunde te verspreiden, kunt u een link naar de website van Amici di Dirk sturen naar iedereen in uw kennissenkring. Het staat iedereen vrij dat te doen.
https://amici-di-dirk.com

Met vriendelijke groet,
Uw werkgroep Germanische Heilkunde

Verzoek

Hallo dierbaar team van de Germanische Heilkunde,
bedankt voor het antwoord, aangezien ik de Germanische Heilkunde op geen enkele manier in gevaar wil brengen, houd ik me liever afzijdig, in mijn congres wil ik de deelnemers alleen vertellen dat er andere mogelijkheden zijn om iets voor hun gezondheid te doen. [...]
Nogmaals dank voor uw inspanningen,
[...]

Vertaling: Nederlandse werkgroep