EEN INLEIDING in de GERMANISCHE HEILKUNDE®

volgens Dr. med. Ryke Geerd Hamer

1e Biologische natuurwet
DE IJZEREN REGEL VAN KANKER

deze heeft 3 criteria

1e CRITERIUM

Elk Zinvol Biologisch Speciaal Progamma (SBS) ontstaat met een DHS (Dirk Hamer Syndroom), d.w.z. met een zeer ernstige, zeer acute dramatische en isolerende conflictervaringsschok, gelijktijdig op 3 niveaus: in de psyche, in de hersenen en op het orgaan.

"op het verkeerde been gezet"

Het DHS is een ernstige, zeer acuut-dramatische en isolerende conflictshock die het individu "op het verkeerde been zet", maar tegelijkertijd is het ook een kans voor de natuur om de ineenstorting goed te maken. Want op dat moment wordt, praktisch synchroon, een speciaal programma aangezet: in de psyche, in de hersenen en in het orgaan, en is ook daar waarneembaar, zichtbaar en meetbaar!

De onvermoede aard van de impact is van groter belang dan de "psychologische inhoudelijke evaluatie" van het conflict. Het is ook altijd een conflictueuze ervaring, niet een speling van het lot of een gebeurtenis die de getroffen persoon toch niet had kunnen veranderen.

Precies vanaf het DHS heeft de patiënt een permanente stress, d.w.z. hij heeft zeer koude handen en voeten, hij denkt dag en nacht aan zijn conflict, en probeert het op te lossen. Hij kan 's nachts niet meer slapen, en als hij dat wel doet, dan alleen in de eerste helft van de nacht, om het half uur, hij heeft geen eetlust meer, hij vermagert.
 

2e CRITERIUM

Op het moment van het DHS bepaalt het biologische conflict zowel de lokalisatie van het SBS in de hersenen als de zogenaamde Hamerse Haard, alsook de lokalisatie op het orgaan als kanker of het kankerequivalent. (Alles wat geen kanker is, is kankerequivalent - dit betekent alle zogenaamde ziekten).

Er is geen conflict op zich, maar elk conflict heeft een zeer specifieke inhoud, die in de seconde van het DHS wordt gedefinieerd. De conflictinhoud ontstaat associatief, d.w.z. door onwillekeurige gedachtentoekenning en meestal voorbij het filter van ons verstand.
Je denkt dat je nadenkt, in werkelijkheid heeft het conflict je al geraakt in enkele seconden voordat je begint na te denken.
Deze onverwachte schok laat sporen na in de hersenen die kunnen worden gefotografeerd met behulp van computertomografie (CT) van de hersenen.
Een dergelijk relais wordt een Hamerse Haard (HH) genoemd.
Deze HH's lijken op concentrische ringen van een schietschijf, of op het beeld van een wateroppervlak waarin men een steen heeft gegooid.

Dit betekent dat er voor elke conflictinhoud een zeer specifieke kanker is en een zeer specifieke plaats in de hersenen. Maar het fascinerende van de Germanische Heilkunde is dat wij niet alleen onmiddellijk uit het CT van de hersenen kunnen opmaken om welk soort biologisch conflict het gaat of wat de conflictinhoud is, of welk orgaan is aangetast, en of er celvermeerdering of celvermindering of -afname plaatsvindt, maar dat wij ook als het ware op rechercheachtige wijze kunnen vaststellen of de conflicten zich in de conflict-actieve fase (ca-fase) bevinden of reeds in de genezingsfase (pcl-fase) zijn.

3e CRITERIUM

Het verloop van het SBS op alle drie niveaus (psyche - hersenen - orgaan), van DHS tot conflictoplossing (Conflictolysis = CL) en epileptische / epileptoïde crisis op het hoogtepunt van de pcl (genezings)fase en terugkeer naar normalisatie (normotonie), is SYNCHROON !

Door de permanente stress (sympathicotonie), die in principe iets geplands is, worden de communicatielijnen van de hersenzenuwen nu steeds meer beschadigd, d.w.z. dat een steeds groter gebied wordt aangetast of dat het eenmaal aangetaste gebied steeds intensiever veroudert. Tegelijkertijd vordert de kanker op het orgaan ook. Het lichaamsorgaan is vergroot, verkleind of in ieder geval veranderd door de kanker.

Dit betekent: als het conflict sterker wordt, worden de effecten op het orgaan ook sterker, als het conflict verzwakt, verzwakt dit ook op de andere niveaus. Als het conflict is opgelost, dan is er ook een conflictoplossing op alle 3 niveaus. Als er een terugval is, d.w.z. als het conflict terugkomt, is er een terugval op alle drie niveaus.

In de seconde van het DHS kan echter nog meer gebeuren, want in deze seconde worden ook de sporen gelegd. Sporen zijn bijkomende conflictaspecten of bijkomende percepties op het ogenblik van het DHS. Want mensen en dieren nemen in de seconde van het DHS - zonder zich ervan bewust te zijn - ook de begeleidende omstandigheden zoals in een flitslichtopname, plus geluiden, of geuren, gewaarwordingen van allerlei aard en smaken waar, en zij bewaren deze gegevens praktisch voor het leven. Komt de patiënt later op een dergelijk spoor, dan kan een herhaling van het totale conflict het gevolg zijn.

Indien de patiënt erin slaagt zijn biologisch conflict op te lossen, komt hij in de tweede fase van het speciale programma, de genezingsfase. Want exact bij het begin van de genezingsfase begint het organisme de schade te herstellen - of het nu gaat om celvermeerdering of celvermindering of -afname op het lichaamsorgaan en, uiteraard, op het aangetaste hersenrelais. En hoe langer het conflict heeft geduurd, hoe groter zijn, of hoe langer duren, de reparaties.

Met het begin van de conflictoplossing schakelt het organisme weer over, van de stressfase naar de rustfase, vagotonie genoemd.

Op het niveau van de organen zien we nu wat vroeger als het belangrijkste werd beschouwd: de kanker stopt! En op het niveau van de hersenen, zien we parallel dat de Hamerse Haard nu oedeem krijgt.
 


Computertomografie (CT) van de hersenen
Duidelijk zichtbaar, zelfs voor de leek: een schietschijfconfiguratie (in de beginfase van de oplossing) met oedematiserende ringen.
 

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer 

Vertaling: Nederlandse werkgroep