Lieve lezer,

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Als mens in een tijd waarin het noodzakelijk is de waarheid ongecensureerd beschikbaar te stellen aan allen die op deze planeet leven, zou ik willen dat vitale informatie vrij circuleert. Ik heb echter geconstateerd dat er in het geval van mijn publicaties vertalingen en uitgaven op de markt zijn die nooit door mij zijn gecontroleerd of goedgekeurd omdat ze inhoudelijk niet correct zijn. Elke manipulatie is een poging om de zuiver wetenschappelijke GERMAANSE NIEUWE GENEESKUNDE® (GERMANISCHE HEILKUNDE®) met onbedoelde - of opzettelijke - verdraaiing te wijzigen. Dit leidt tot ongewenste resultaten bij lezers die op zoek zijn naar een oplossing voor hun gezondheidsproblemen.

Publicaties (boeken of artikelen) die niet op deze website staan, maar wel op andere sites op het internet, bieden geen enkele garantie dat ze niet met opzet anoniem gemanipuleerd/veranderd zijn. Daarom raad ik iedere lezer aan zich ervan te vergewissen dat de informatie die hij in handen heeft, werkelijk is uitgegeven door de uitgever «Amici di Dirk® – Ediciones de la Nueva Medicina S. L.» . Alleen op die manier kan ik de overeenstemming met de originelen van mijn werk garanderen. Uw voorzichtigheid zal bijdragen tot de verspreiding van de authentieke GERMAANSE. Ook de aankoop van de gepubliceerde geschriften door mijn uitgever zal helpen om zowel de verspreiding als mijn onderzoek voort te zetten.

Hartelijk dank in mijn naam en in naam van alle patiënten die door hun ethische bijdrage profijt hebben van de onberispelijke kennis.

Dr. Ryke Geerd Hamer

Vertaling: Nederlandse werkgroep