“Ik zoek hulp…”

Alleen een goed begrip van de biologische processen in uw lichaam zal u helpen om paniek en de daaropvolgende conflicten en dus ernstige complicaties in de loop van een SBS® te vermijden. Vertrouw nooit op zogenaamde therapeuten!
Op dit moment kunt u alleen uzelf helpen door zelf Germanische Heilkunde® te bestuderen! 

"De Patiënt is de baas over de procedure"  Dr. Ryke Geerd Hamer

Het kan ontnuchterend zijn om met de bovenstaande regels geconfronteerd te worden, of misschien worden ze zelfs met een zeker onbegrip tegemoet gezien. Niettemin hebt u met een uitgebreide onvervalste kennis het geluk dat u niet in paniek raakt en verstandige beslissingen over uw gezondheid kunt nemen. Deze website kan en mag u niet op een correcte en verantwoorde manier therapeutische en analytische hulp bieden. Aangezien Germanische Heilkunde® (vroeger: Nieuwe Geneeskunde, Germaanse Nieuwe Geneeskunde®) tot op de dag van vandaag verboden is, zult u begrijpen waarom er geen therapeuten, artsen (genezers) of klinieken zijn waar Germanische Heilkunde® uitgeoefend en geleefd wordt.

Een ander middel tot onderdrukking van kennis is de verwarring van belangstellenden en hulpzoekenden door een groot aanbod van vervalst, verkort materiaal en misleidend door vermeende therapie volgens de Germaanse.

Is het belangrijk voor ons leven als mens en ons voortbestaan als menselijke soort om een uitgebreide kennis te hebben van de Germanische Heilkunde®?

Ja, want een gefundeerde kennis bevrijdt ons, onder andere en vooral, van angst en paniek!
 

Het is zeker niet moeilijk voor te stellen waarom de meeste patiënten sterven binnen enkele weken of maanden na de paniek en de daaropvolgende conflicten. Daarom heeft men altijd beweerd dat kanker "kwaadaardig" was, dat het een wild en lukraak woekerend ongecontroleerd gebeuren was, dat niemand kon begrijpen.

Ook al weten wij nu al 20 jaar (let op: dit is een oudere tekst van Dr. Hamer) hoe kanker zich ontwikkelt en hoe het zo nodig weer kan verdwijnen, toch hebben de patiënten daar op dit moment helemaal niets aan, want zolang de Germanische Heilkunde® nog geboycot wordt en niet toegepast mag worden, zullen er mensen blijven sterven (meestal door paniek).

Citaat van SBS® - Hodgkin en Non-Hodgkin

Dr. Ryke Geerd Hamer

De Germanische Heilkunde® is zo consequent en duidelijk in zichzelf, dat zij geen supplementen nodig heeft, sterker nog, dat zij door supplementen haar geldigheid kan verliezen. In het gunstigste geval kunnen er in de toekomst, wanneer de Germanische Heilkunde® wereldwijd erkend wordt in plaats van de huidige vermeende "medische wetenschap", nog meer ontdekkingen gedaan worden binnen het systeem van de Germanische Heilkunde®, wanneer de mensheid de essentie van deze ontdekking begrepen heeft. In de geschiedenis van de ontdekkingen is er niets vergelijkbaars revolutionair ...

Om deze kostbare ontdekking vandaag als een hulp voor zichzelf te kunnen ervaren, d.w.z. om de door Dr. Hamer ontdekte verbanden bewust te beleven, moet men ze begrijpen. Ja, men moet tot hen doordringen. Er is nog geen andere manier! 

Maar alle mensen kunnen deze ervaringsweg volgen!

Want het bijzondere van de Germanische Heilkunde is, dat als wij haar begrijpen en de natuurwetten volgen, wij geen therapeut nodig hebben, want ons lichaam voert zelf "therapieën" uit... (Verderop vindt u een verslag van een vroegere patiënte).

Sinds enkele jaren is er een onderwijsprogramma voor Germanische Heilkunde beschikbaar in het Pools. Er wordt aan gewerkt om dit educatieve programma ook in andere talen beschikbaar te maken. Informatie over het onderwijsprogramma in het Duits vindt u op deze website.

Slechts zelden is klinische hulp nodig: Dr. Hamer spreekt over ongeveer 5% van alle gevallen. In de rest van de gevallen "verschaft" het lichaam de hulp zelf. Deze 5% hebben echter zogenaamde klinische hulp nodig, omdat de opeenhoping van conflictmassa "buitensporig" is, d.w.z. zeer groot en/of het Zinvolle Biologische Speciale Programma® "uit de hand gelopen" is. Tegenwoordig kan men echter helaas niet rekenen op adequate klinische hulp, want er is geen kliniek waar men rekening houdt met de correlaties die Dr. Hamer ontdekt heeft in de "hulpmaatregelen".

Als men doorgedrongen is in de Germanische Heilkunde®, dan begrijpt men ook dat het merendeel van de "zieke" patiënten zich reeds in de vagotone fase bevindt. De beslissende fase van het Zinvolle Biologische Speciale Programma®, de zogenaamde Conflictolyse, is dus reeds bereikt. Aan het begin van het Zinvolle Speciale Biologische Programma® in geval van een zeer acute dramatische conflictshock, die geïsoleerd beleefd wordt, worden alle "therapeutische" biologische preparaten voor genezing al "uitgevoerd" in het lichaam....  In zo'n geval is het voldoende om geduldig, met begrip en wijs gedrag jegens zichzelf, de nu komende fasen te doorlopen zonder het lichaam te storen in het voltooien van zijn werk.

Zelfs als het conflict nog actief is, hebben wij het begrip van de verbindingen nodig om het conflict samen met zijn sporen te vinden en de activiteit van het conflict met succes te beëindigen. Geen therapeut ter wereld kan uw conflicten beter te weten komen dan u zelf, want niemand kent u beter. Niemand anders "is in u". Om nog maar te zwijgen van het feit dat wij ons zelf al tijdens de actieve fase het beste kunnen voorbereiden op de verschijnselen van de genezingsfase. Dat kan ook niemand anders voor ons doen.

En bovendien zijn er ook nog zulke conflicten waarvan de activiteit in geen geval mag worden beëindigd, als men kan inschatten dat er in de loop van de epi-crisis een vroegtijdige dood kan optreden.

Wilt u werkelijk een therapeut, wiens kwalificaties u niet eens kent, vertrouwen in de zaak van uw leven en gezondheid? Helaas gebeurt het heel vaak dat desondanks steeds weer iemand bij een vermeende therapeut komt en dat dan de Germanische Heilkunde® of Dr. Hamer gebruikt worden als reden voor de daaruit voortvloeiende catastrofe.

Ziet u, Germanische Heilkunde leren betekent zich er serieus mee bezighouden, d.w.z. dat men voor dit werk veel tijd en zelfstandig denken nodig heeft, maar men kan er niet omheen!

"De patiënt moet volwassen worden". 

Hij moet zeggen: "Nee, daar ga ik niet in mee. Ik help mezelf liever met anderen."

Dr. Ryke Geerd Hamer 

(zie historische documentaire film)

 

Daarom moet iedereen voor zichzelf (samen met zijn gezin) in detail weten wat er in zijn lichaam gebeurt ...

Of het woord "patiënt" nog op zijn plaats is in de Germanische Heilkunde® valt nog te bezien. Waarschijnlijk zal deze term in de toekomst blijven bestaan. Immers, het woord "patiënt" beschrijft iemand die geduldig is (patiens = geduldig, volhardend). En dit is een zeer belangrijke kwaliteit om te hebben in de loop van een Zinvol Biologisch Speciaal Programma® (SBS®): Wij moeten geduldig, zonder paniek, maar met begrip en vooruitziende blik, de symptomen van SBS® doorlopen en verstandig reageren op de behoeften van ons lichaam. Daarvoor hebben wij een vriendelijke omgeving nodig, die ook deze verbanden kent.

Iedereen die de Germanische Heilkunde® werkelijk begrepen heeft en haar dagelijks (be)leeft in de context van het gezin, weet dat niemand door een derde "genezen" kan worden. De actieve deelname van de "patiënt" aan het psycho-biologische proces dat zich in zijn eigen lichaam afspeelt, is onontbeerlijk.

Een belangrijke voorwaarde voor een optimaal verloop van een SBS®, dat tegenwoordig als een ziekte wordt gedefinieerd, is dat wij niet in paniek raken bij het zien of ervaren van de symptomen en dus geen nieuwe SBS® "opstarten". Dat komt omdat deze nieuwe SBS®, die zijn ontstaan door paniek, moeilijk te stoppen zijn. De getroffene kan bijvoorbeeld door extra SBS® in een vicieuze cirkel terechtkomen. Er komen dan nieuwe symptomen bij die niet als primaire SBS® geclassificeerd kunnen worden. Zulke typische secundaire conflicten komen voort uit gewaarwordingen zoals de angst voor de dood of een vermeende aanval wegens een komende operatie, uit de vrees iemands broodwinning te verliezen of het gevoel visueel verminkt te zijn, en nog veel meer.

Inzicht in de processen die zich in het levende lichaam afspelen geeft ons het nodige vertrouwen in de natuur en innerlijke sereniteit. Alleen in deze toestand kan de mens evenwichtige beslissingen nemen.

Proberen deze kennis opnieuw te leren op het moment dat het lichaam geteisterd wordt door symptomen of de persoon een "dreigend" klinkende diagnose en prognose heeft gekregen, of er al een verminkende operatie, en/of chemo-"therapie" is uitgevoerd, is een moeilijke en meestal onmogelijke taak.

Een nieuw tijdperk is aangebroken - niet alleen in de geneeskunde! - wij mogen en moeten ons opnieuw bezinnen, ook wat betreft de relatie dokter (genezer) - patiënt (persoon met klachten). Deze verhouding is sinds 1981 op ooghoogte, althans dat zou zo moeten zijn. Aan het onderdanige gedrag en de (on)heilige gehoorzaamheid van patiënten die hulp zoeken, is met de Germanische Heilkunde® een einde gekomen. (Men kan dit gemakkelijk vergelijken met de vroegere, blinde, onderdanige gehoorzaamheid aan de vertegenwoordigers van het geloof). Wij kunnen geen hulp verwachten van degenen die publiekelijk verantwoordelijk zijn.

In de kartelmedia is een verachtelijke lastercampagne gevoerd tegen Dr. med. Ryke Geerd Hamer - nu zwijgen deze media over zijn heengaan, en durven zelfs niet lasterlijk te berichten.

De Germanische Heilkunde is tot op de dag van vandaag verboden, en degenen die de Germanische Heilkunde vervalsen, zogenaamde therapieën aanbieden en vervalste boeken drukken, die inbreuk maken op het auteursrecht van Dr. Hamer, zijn ook verantwoordelijk voor de onderdrukking van de kennis.

Sinds Dr. Ryke Geerd Hamer de IJZEREN REGEL VAN KANKER ontdekte, werd zijn ontdekking onderdrukt en werden Dr. Hamer en zijn familie vervolgd.

Documenten van deze onderdrukking van kennis vindt u in de archieven en veel meer informatie, onder andere, over de misdadige pogingen om Dr. Hamer uit de weg te ruimen vindt u in het boek “Einer gegen Alle (Eén tegen allen)” van Ryke Geerd Hamer, MD.

Enkele vragen:

 • Waarom worden de mensen die de boeken van Dr. Hamer kopiëren, vervalsen en herdrukken, en zelfs zogenaamde therapie aanbieden, niet vervolgd?
 • Waarom kan het auteursrecht van Dr. Hamer geschonden worden zonder verdere gevolgen?
 • Waarom mag geen enkele praktiserende arts de Germanische Heilkunde® belijden en ingevolge ervan werken?
 • Geldt de vrije keuze niet voor de patiënt?
 • Kent u ouders of bent u zelf getroffen wier kinderen met chemo gemarteld werden?
 • Hebben ouders de keuze van behandeling voor hun kinderen - hebben wij überhaupt nog recht op lichamelijke integriteit?
 • Hoe komt het dat ondanks de rampzalige toestand van de kankertherapie in de schoolgeneeskunde, de Germanische Heilkunde® nog niet officieel in het openbaar getest is en dat de tests die wel hebben plaatsgevonden, doodgezwegen worden?
 • Zou het kunnen dat deze onderdrukking van kennis niet alleen het werk is van de niet te onderwijzen oude schoolgeneeskunde?
 • Zou het kunnen zijn dat zulke vragen emoties in ons losmaken die wij niet aangeraakt willen zien?
 • Is het überhaupt mogelijk dat in onze "goede verlichte" tijd, waarin het blijkbaar niemand aan iets ontbreekt, zo'n schandelijke onderdrukking aan de orde is?
 • Is het mogelijk dat hele bevolkingsgroepen bedrogen en voorgelogen kunnen worden?
 • Wij kennen grote ontdekkingen en inzichten uit de geschiedenis. Is het denkbaar dat er in onze tijd een ontdekking is gedaan die deze eerdere ontdekkingen overtreft?
 • Wilt u geloven of wilt u weten?

Over de zogenaamde therapeut van de Germaanse en het belang van een gedegen kennis van de Germanische Heilkunde® wordt uitvoerig gesproken in de video's Therapeut der Germanischen  - gefährliche Täuschung (therapeut van de Germaanse - Gevaarlijk bedrog).

Opgelet: Deze website bevat alleen uittreksels uit de oorspronkelijke werken van Dr. Hamer. Opdat u de Germanische Heilkunde® zelf zou kunnen bestuderen, verwijzen wij u naar de originele literatuur van Dr. Ryke Geerd Hamer. In zijn werken vindt u talrijke gedocumenteerde gevallen waarin u het systeem van de Germanische Heilkunde® kunt leren begrijpen. U zult leren uw eigen SBS® te analyseren. Om u in de kennis te verdiepen, kan het onderwijsprogramma u van pas komen. Door de economische boycot (herdrukken en vervalsing van de boeken, stelen van de auteursrechten...) is de uitgeverij Amici-Di-Dirk niet altijd in staat uitverkochte uitgaven te herdrukken of nieuwe uitgaven en vertalingen in andere talen uit te geven. Om u een overzicht te geven van de onderdrukking van de kennis van de Germanische Heilkunde®, worden er regelmatig historische documenten in het archief online gezet.

Artikel: Werkgroep - Germanische Heilkunde

***

 

Ervaringsverslag van een vroegere patiënte

Ik ben 61 jaar oud en in Sept. ’91 kreeg ik van de schoolgeneeskunde de verwoestende diagnose "kanker - ongeneeslijk". Aangezien ik toen nog vertrouwen had in de schoolgeneeskunde, kwam ik automatisch in de vicieuze cirkel terecht van de therapie die zij voorstelden: operatie, chemo, bestraling.

Ik heb deze therapie volgehouden tot de 4e maand van de chemo.

Toen, terwijl er om mij heen mensen stierven, begon ik wakker te worden, want het ging ook slechter met mij. Ik nam afscheid van de schoolgeneeskunde en ging op zoek naar alternatieven. Van rauwkosttherapie tot Prof. Hackethal, ik greep naar elke strohalm, totdat ik in sept. 1992 in aanraking kwam met de Nieuwe Geneeskunde.

Bij het bestuderen van het boek “Vermächtnis einer Neuen Medizin” (nalatenschap van een nieuwe geneeskunde), vielen de schellen van mijn ogen. "Het speelt zich allemaal af in de psyche!" Ik had mijn ziekte onbewust zelf veroorzaakt. Ik begon de oorzaken van mijn problemen te onderzoeken en kon ze oplossen dankzij mijn gezinsomgeving. Dit proces verliep in kleine stapjes. Ik kreeg steeds meer zelfvertrouwen en mettertijd, door het begrip van de NIEUWE GENEESKUNDE (tegenwoordig: Germanische Heilkunde®) - wat geen medicijn is om te slikken - verloor ik de vreselijke angst die ik tot dan toe altijd had gehad.

Eind dec. ’92 voelde ik me helemaal gezond en liet me opnieuw controleren (labuitslagen en echografie) om te zien of ik op mijn gevoel kon vertrouwen. Alles was in orde! Ik kreeg de resultaten van deze controle zwart op wit, en vandaag (1997) voel ik mij volkomen goed en gezond. Ik leef nu volgens de nieuwe bevindingen en heb mijn leven zo'n beetje omgegooid.

Ik ben elke dag dankbaar dat ik weer van het leven kan genieten en dat de NIEUWE GENEESKUNDE er is (tegenwoordig: Germanische Heilkunde®), die ik altijd raadpleeg. Ik heb al 4 jaar geen conventioneel medisch onderzoek meer gehad en heb zelf de verantwoordelijkheid voor mijn lichaam op mij genomen. Sindsdien gaat het goed met mij en kan ik zonder angst mijn beroep uitoefenen.

Vertaling: Nederlandse werkgroep