Sanatorium Rosenhof

Deze nu historische documentaire film uit 1982 toont bij het begin muziekmakende, zingende patiënten die herstellen van kanker,  genietend van een gezellig samenzijn met hun dokter, Dr. Ryke Geerd Hamer. Wij zijn op dit moment nog "lichtjaren verwijderd" van zijn idee van een ideaal ziekenhuis. Dr. Hamer in zijn uiteenzetting over de verificatie in Trnava:

In officiële statistieken, zoals die van het Duitse centrum voor kankeronderzoek in Heidelberg, valt telkens weer te lezen dat maar heel weinig van de patiënten die door de conventionele geneeskunde met chemo behandeld worden, na 5 jaar nog in leven zijn.

Het Openbaar Ministerie van de Weense Neustadt moest daarentegen toegeven dat van de 6.500 adressen van patiënten die bij de huiszoeking in het "Centrum voor Nieuwe Geneeskunde" in Burgau in beslag waren genomen (voor het merendeel patiënten met vergevorderde kanker), er na 4 tot 5 jaar nog meer dan 6.000 in leven waren (meer dan 90%).

Zo kunnen wij allemaal kanker dus tot 98% overleven, maar de voortdurende onderdrukking van de kennis verhindert dit en houdt de mensen in angst en paniek - geen sprake van comfortabele, herstellende patiënten wier relatie met hun arts er een is van mens tot mens.

Toen dit filmdocument werd gemaakt, had Dr. Hamer de 5e biologische natuurwet nog niet ontdekt. Hij schrijft in het voorwoord van de 7e druk van zijn werk “Vermächtnis einer Neuen Medizin":

In 1994 werd een 5e biologische natuurwet toegevoegd aan de 4 die reeds sinds 1987 bestonden, de zogenaamde quintessence.... Met de 5e biologische natuurwet is mijn vroegere opvatting, die ik nog had met de ontdekking van de ijzeren regel van kanker en de wet van de tweefasigheid van alle zogenaamde ziekten (met oplossing van het conflict), achterhaald, namelijk dat het DHS, de eerste biologische conflictschok, een "kortsluiting" in de hersenen is. Want onder "kortsluiting" verstaat men nog altijd een "inzinking", een "falen" van het organisme, een kwaadaardige ontaarding van zinloze aard, enz. Dit alles was niet waar. Gelukkig had ik deze restballast niet opgenomen in de eerste twee biologische natuurwetten, maar had ik ze in zuiver natuurwetenschappelijke termen geformuleerd.

Telegram - Germanische Heilkunde International


Lees ook: Gebeurtenissen en documenten van het jaar 1983