Vertalers en vertalingen

Om de Germanische Heilkunde in haar precisie, diepte, reikwijdte en betekenis volledig te begrijpen, moet men de Duitse taal beheersen.

De vertalers van Dr. Hamer's geschriften in de verschillende talen (op deze website) zijn al vele jaren volleerde deskundigen in de Germanische Heilkunde. Sommigen van hen waren tientallen jaren lang goed bevriend met Dr. Hamer, tot aan zijn afscheid, op 2 juli 2017.

Wij zijn geen beroepsvertalers, maar van verschillende taalkundige oorsprong. Wij vertalen gratis ten behoeve van de verspreiding van de Germanische Heilkunde. Een vertaling door een vertaalbureau zou hoe dan ook onbetaalbaar zijn en zou de Germaanse vertekenen, want om de originelen van Dr. Hamer te kunnen vertalen moet men moet deze op hoog niveau begrijpen. Machinevertalingen (google, deepl...) zijn volkomen onbruikbaar en komen neer op een totale vervalsing.

Wij willen door de vertalingen de deur naar de Germaanse openzetten voor niet-Duitssprekenden. Wij vertalen zo getrouw als de taal waarin de vertaling gemaakt is, toelaat. Duits is een zeer precieze taal. Soms is het nodig een woord of een zin te parafraseren, opdat de betekenis van de tekst goed begrepen wordt, vooral in de zin van de Germanische Heilkunde. Ook is de betekenis van sommige woorden of termen in de Germaanse heel anders. Het is een basisvereiste om deze betekenis werkelijk te begrijpen.

Een juist begrip van de nomenclatuur is natuurlijk niet alleen een eerste vereiste voor de vertaler, maar voor iedereen die wil doordringen in de kennis van de Germanische Heilkunde. In ons onderwijsprogramma wordt het "vocabulair" van de Germanische Heilkunde vanaf de basis geleerd.

Dr. Hamer schrijft over de Duitse taal in het boek “Mein Studentenmädchen” (ook verkrijgbaar in het Frans):

Wij mogen gerust trots zijn op onze prachtigmooie en precieze Duitse taal, de taal van dichters en denkers, musici, uitvinders en ontdekkers. Het oudhoog-Duits is de moeder van alle indogermaanse talen, en het Duits is tegelijkertijd een enorm intieme taal, ideaal voor een liefdesliedje, en ook een precieze taal, net zoals de taal van de Germaanse Heikunde is.

Dr. Ryke Geerd Hamer

Het is heel goed mogelijk dat de studie geneeskunde of Germanische Heilkunde in de toekomst in het Duits zal zijn, de moedertaal van Dr. Ryke Geerd Hamer.

Of het Duits aan niet-Duitse universiteiten en onderwijsinstellingen als eerste vreemde taal zal worden gecultiveerd en onderwezen, of een vereiste zal zijn voor bepaalde studierichtingen, zal pas duidelijk worden wanneer de onderdrukking van de Germanische Heilkunde van Dr. Ryke Geerd Hamer ten einde is.

De historicus Georg Kausch schrijft over de betekenis van het onderzoek en de ontdekkingen van Dr. Hamer voor andere kennisgebieden.

Als u wilt bijdragen aan de verspreiding van de Germanische Heilkunde en uw taalkundige vaardigheden wilt inbrengen (vertaler, corrector), dan wordt u van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen via het contactformulier. Hartelijk dank! 

Tekst: El Glauner

Vertaling: Nederlandse werkgroep