TRNAVSKÁ UNIVERZITA

Hornopotocná 23, 91843 Trnava

BEVESTIGING

Op 8/9/1998 en 9/9/1998 werden in het Oncologisch Instituut van St. Elisabeth in Bratislava en de Oncologische Afdeling van het Ziekenhuis in Trnava zeven patiëntengevallen met in totaal meer dan 20 afzonderlijke ziekten onderzocht in aanwezigheid van de Vice-Rector van de Universiteit van Trnava, de Decaan van de Faculteit Verpleegkunde en Maatschappelijk Werk van de Universiteit van Trnava en in totaal 10 docenten en professoren (medische protocollen van deze gevallen, gemaakt door Dr. Hamer, zijn bijgevoegd). Het doel was te bepalen of, volgens de natuurwetenschappelijke regels van reproduceerbaarheidstesten, de verificatie van zijn systeem kon worden vastgesteld.

Dit was het geval.

Van de ongeveer 100 feiten die volgens de regels van de "NIEUWE GENEESKUNDE" voor elke afzonderlijke ziekte opgevraagd kunnen worden, konden niet alle feiten opgevraagd worden bij gebrek aan volledige onderzoeksbevindingen, maar uit de opgevraagde feiten bleek dat aan alle natuurwetten van de "NIEUWE GENEESKUNDE" voldaan was.

De ondergetekenden achten het daarom zeer waarschijnlijk dat zijn presentatie in twee overzichtsconferenties zijn systeem met de grootste waarschijnlijkheid bewees. We hebben grote waardering voor Dr. Hamer's humane, ethische en geduldige inzet en zijn nieuwe holistische benadering van de patiënt. Na al deze factoren overwogen te hebben, hebben we de indruk dat de kwestie van het zo snel mogelijk toepassen van de "NIEUWE GENEESKUNDE" dringend moet worden doorgezet.

 

Trnava, 11/9/1998

prof. MUDr. J. Pogady, DrSc, Prof. F. Psychiatrie, voorzitter van de commissie ... Handtekening

prof. MUDr. V. Krcmery, DrSc, decaan van de faculteit ... Handtekening

doc. RNDr. J. Miklosko, DrSc, prorector f. Onderzoek ... Handtekening


Ingevolge natuurwetenschappelijke regels kan een officiële verificatie door een universiteit alleen ongeldig worden verklaard als de andere (gefalsificeerde) kant, namelijk de zogenaamde schoolgeneeskunde, het tegendeel bewijst. Maar dit is niet mogelijk. Want met 5000 hypothesen kun je niets bewijzen, ontkrachten of verifiëren.

Dr. Hamer


Dr. Miklosko over de verificatie van de Germanische Heilkunde:  

1e Internationale Congres voor Nieuwe Geneeskunde  

in mei '99 in Biel (Zwitserland)

 

Gesproken tekst bij de video hieronder:

Rustig aan, wil je?

Mag ik nog een paar opmerkingen maken; ik zal doorvechten, hoe dan ook, en zal altijd aan de kant van dr. Hamer staan.

Nu zijn wij [let op: de stad Trnava] ook bekend vanwege deze zaak. Niet iedereen is er trots op, maar ik wel.

Dr. Hamer zegt dat hij geen professor of docent wil worden. Dat weet ik echt wel. Hij is een vriend van patiënten.

Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de methode in principe echt juist is en dat ze werkt.

We moeten nog veel andere mensen overtuigen, vooral enkele dokters, professoren en waarschijnlijk ook enkele politici.

Deze bevestiging uit Trnava die ik heb, kan ik echt zeggen dat het geen vervalsing was, dat al deze drie mensen die daar tekenden dat geheel vrijwillig deden. En een van jullie, deze heer decaan, zei heel duidelijk: "Dit idee is juist, maar kwam te vroeg!"

We ondertekenden daar dat wij - deze drie wetenschappers en vertegenwoordigers van de universiteit, wij houden met grote waarschijnlijkheid vast aan de juistheid van deze methode en aan de belangstelling om ze verder door te onderzoeken en door te zetten en in de praktijk te gebruiken.

Vertaling: Nederlandse werkgroep